Proiect de acreditare ERASMUS+
2022-1-RO01-KA121- SCH – 000054853

COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE PENTRU VIITORUL ȘCOLII  – CORE

A venit rândul profesorilor să contribuie la dezvoltarea abilităților de comunicare în Liceul Teoretic Iancu C. Vissarion,
Titu. O echipa formată din opt profesori de istorie, geografie, religie, sport, engleză, TIC au participat în perioada 12.02.2023 –
18.02.2023 la cursul de formare “ Digital Technologies for the Creative Classroom”, organizat de Learning Together în Porto,
Portugalia.
Activitatea a durat 6 zile a câte 6 ore de curs . Au fost organizate și activități culturale, după-amiezele: turul orașului
Porto, croazieră cu vaporașul pe râul Douro, o cină de bun-venit cu spectacol de fado.
Cursul a reprezentat o ocazie unică de acumulare de experiențe și competențe în domeniul digital, sub îndrumarea unor
profesioniști.
Participanții la curs sunt cei mai în măsură să aprecieze întreaga activitate:
Așteptările de dinaintea cursului mi-au fost chiar depășite prin varietatea de resurse digitale care au fost prezentate la
curs, un plus fiind reprezentat de aplicabilitatea acestor resurse în contexte reale, aplicații și platforme digitale pe care nu le
utilizam sau de care nu auzisem anterior, au fost analizate în profunzime în cadrul cursului, oferindu-mi șansa de a le insera
atât la clasă, dar și în afara acesteia. M-am familiarizat cu aplicații și platforme precum Discord, Reddit, Canva, Trello, Figma,
Auto Draw, Prezi, Google Slides, Genially, am învățat cum să realizez lecții interactive cu Padlet, Flip sau Nearpod, toate
acestea fiind extrem de utile în procesul de predare-învățare.
Daniel Pîrvu, profesor de limba engleză
Cursul ne-a arătat  cum ne putem atinge obiectivele propuse printr-o foarte bună  planificare și crearea de schițe ale
subiectelor pe care dorim să le dezvoltăm.
Trebuie să ne asigurăm de:

 • un  conținut  relevant, clar, concis și bine structurat
 • utilizarea de  imagini clare, de înaltă calitate, diagrame și grafice pentru o prezentare vizuală atrăgătoare;
 • o interacționare cu elevii   captivantă si clară;
 • încurajarea  participarii elevilor prin utilizarea de elemente interactive, cum ar fi sondaje, chestionare sau sesiuni de
  întrebări și răspunsuri.
 • o prezentare relevantă cu lungime și ritm adecvat;
 • folosirea de  tehnici de povestire pentru a face prezentarea mai captivantă
 • apelarea la emoții  pentru a crește implicarea elevilor
 • căutarea de soluții alternative la programele folosite în mod uzual, soluții care ar putea să raspundă mai bine nevoilor 
  proiectelor propuse spre rezolvare. 
  Ne-au fost prezentate instrumente de colaborare pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) , instrumente
  digitale care permit oamenilor să lucreze împreună și să împărtăseasca informații, cunoștințe și resurse în timp real. Câteva
  exemple de instrumente colaborative TIC :
  Software pentru videoconferințe: Zoom, Skype, Microsoft Teams
  Instrumente online de management de proiect: Asana, Trello, Basecamp
  Tablouri virtuale: Google Jamboard, Microsoft Whiteboard, Awwapp
  Instrumente colaborative de editare a documentelor: Google Docs, Microsoft Office 365, Dropbox Paper
  Chat de grup și instrumente de mesagerie instantanee: Slack, Microsoft Teams, WhatsApp
  Comunități online și platforme de social media: Grupuri Facebook, Grupuri LinkedIn, Reddit.
                     
  Ovidiu Popescu, informatician

Mai mult că oricând, tânăra generație are nevoie de motivare că să nu abandoneze școala și să urmeze cu interes  orele
de curs, de aceea se cere o schimbare a felului în care decurge procesul educativ și  folosirea  tehnologiilor moderne la clasă.
Cea mai bunǎ modalitate prin care putem sǎ-i ajutǎm pe elevi sǎ stǎpâneascǎ abilitǎți necesare acestui secol este schimbarea
felului ȋn care predǎm şi interacționăm cu elevii. Tehnologia este un instrument perfect care poate facilita acest lucru.
Folosirea oricărui tip de gadget (de la laptop la telefoane mobile) ȋn timpul orelor de curs este un instrument necesar, chiar
dacă nu va putea ȋnlocui prezența profesorului pe deplin. Captându-le atenția prin intermediul acestor aplicații online, nu
facem decât să câștigăm un viitor adult capabil să facă față cerințelor societății. Acum ȋi putem lǎsă pe elevii noştri sǎ rezolve o
problemǎ şi sǎ ȋmpǎrtǎşeascǎ soluția sub formă unei poveşți digitale, a unui jurnal video sau joc interactiv. Opțiunile sunt

infinite…Am descoperit cu ajutorul cursului “Digital Technologies for the Creative Classroom” beneficiile aplicațiilor : CANVA,
PREZI, GENIALLY, DISCORD, GOOGLE SLIDES,FLIP, PADLET, CHAT GPT, GRAMMARLY  și multe altele. Potențialul acestor aplicații
îl voi valorifica şi în cadrul orelor, pentru a dezvoltă creativitatea elevilor, pentru a spori gradul de atractivitate al orelor și
pentru a motiva elevii să participe cu real interes la lecții 
                           Nicoleta Stoica, profesor de religie

Pe parcursul cursului am învățat cum să ne perfecționăm procesul de predare prin intermediul tehnologiei și al
inteligenței artificiale. Pentru profesorii de educație fizică, cursul a fost extrem de util deoarece ne-a oferit o platformă pentru
schimburi de idei cu educatori din alte țări europene. Toate aplicațiile prezentate pun accentul pe învățarea interactivă. Cursul
ne-a furnizat idei și instrumente inovatoare care ne ajută să proiectăm lecții de educație fizică mai captivante și eficiente, care
să promoveze obiceiuri sănătoase și bunăstare pentru elevi.
Răzvan Nedelcu, Dragoș Ivan, Florin Enache– profesori de educație fizică și sport
                Toate instrumentele care ne-au fost prezentate ne vor fi utile în activitatea curentă la clasa. Proiecterea, activitățile
de învățare, evaluarea vor putea fi realizate mult mai simplu folosind aceste aplicații.
Gheorghe Șerban, Daniel Stoian profesori de geografie și istorie.

Cursanții au primit certificate de participare și documentul Europass Mobility.
Cunoștințele pe care le-au acumulat vor fi împărtășite cu colegii de cancelarie și cu elevii,  ca și
frumoasele amintiri din Porto, orașul boem al Portugaliei.
Coordonator proiect, profesor   Magdalena   Uleia
 
Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă
a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.