Primăria Titu, judeţul Dâmboviţa, informează locuitorii oraşului că, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligaţia să ia măsuri de combatere a buruienii Ambrozia (popular, iarba pârloagelor)
Proprietarii / deţinătorii de terenuri trebuie să desfăşoare, până cel târziu în data de 30 iunie, acţiuni de cosire, smulgere, erbicidare etc.