HOTĂRÂREA nr. 209/11.11.2021

privind constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile în unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa

            Având în vedere:

– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 1183/08.11.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 09 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Ordinul comun nr. 2.282/156/2021 al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, efectuării triajului epidemiologic și dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2, pe durata stării de alertă;

Luând în considerare adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa sub nr. 11346/11.11.2021, prin care a fost comunicată rata de incidenţă cumulată la 14 zile;

În conformitate cu prevederile art. 11, alin. (1) coroborat cu art. 22 din Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 209, comunicat spre analiză şi dezbatere membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 11 noiembrie 2021;

            În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004,

            Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

            Art.1. (1) Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulate la 14 zile, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din judeţul Dâmboviţa conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) În toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița, prevăzute în Anexa nr. 1, începând cu data de 12.11.2021 se vor aplica măsurile specifice prevăzute de H.G. nr. 1183/08.11.2021, indiferent de rata de incidență, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.

Art.2. La nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul și gura, în toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun, în condițiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne nr. 2.282/156/2021.

Art.3. Comitetele locale pentru situații de urgență din toate unitățile administrativ-teritoriale vor informa de urgență persoanele fizice/juridice/autoritățile care au locuința/sediul social/punctul de lucru în aceste unități administrativ-teritoriale, cu privire la obligativitatea măsurilor prevăzute de H.G. nr. 1183/08.11.2021.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare acesteia stabilite prin hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de UrgenţăDâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, precum şi primarilor, în calitate de preşedinți ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, din toate unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul județului Dâmbovița.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

dr. ing. AURELIAN POPA

Anexa nr. 1

la Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 209/11.11.2021

Nr.crt.LOCALITATERata de incidență cumulată la 14 zile
 ANINOASA10.44
 BĂLENI4.82
 BĂRBULEŢU6.16
 BEZDEAD7.94
 BILCIUREŞTI9.48
 BRĂNEŞTI5.34
 BRANIŞTEA10.02
 BREZOAELE1.74
 BUCIUMENI6.35
 BUCŞANI7.96
 BUTIMANU5.18
 CÂNDEŞTI11.72
 CIOCĂNEŞTI9.62
 COBIA6.88
 COJASCA2.46
 COMIŞANI6.23
 CONŢEŞTI4.59
 CORBII MARI4.2
 CORNĂŢELU9.04
 CORNEŞTI10.19
 COSTEŞTII DIN VALE5.26
 CRÂNGURILE4.37
 CREVEDIA12.22
 DĂRMĂNEŞTI5.77
 DOBRA7.48
 DOICEŞTI5.51
 DRAGODANA4.51
 DRAGOMIREŞTI8.1
 FINTA5.37
 GLODENI7.77
 GURA FOII8.21
 GURA OCNIŢEI8.21
 GURA ŞUŢII5.94
 HULUBEŞTI3.21
 I. L. CARAGIALE5.1
 IEDERA5.67
 LUCIENI6.02
 LUDEŞTI1.98
 LUNGULEŢU3.19
 MALU CU FLORI5.58
 MĂNEŞTI3.49
 MĂTĂSARU5.98
 MOGOŞANI5.45
 MOROENI9.66
 MORTENI4.85
 MOŢĂIENI6.64
 MUNICIPIUL MORENI7.47
 MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE8.24
 NICULEŞTI6.85
 NUCET7.04
 OCNIŢA7.68
 ODOBEŞTI5
 ORAŞ FIENI6.86
 ORAŞ GĂEŞTI6.71
 ORAŞ PUCIOASA5.57
 ORAŞ RĂCARI7.64
 ORAŞ TITU7.15
 PERŞINARI2.54
 PETREŞTI4.53
 PIETRARI9.34
 PIETROŞIŢA10.31
 POIANA2.34
 POTLOGI3.69
 PRODULEŞTI6.36
 PUCHENI7.28
 RACIU6.57
 RĂSCĂEŢI1.82
 RÂU ALB1.5
 RĂZVAD7.56
 RUNCU9.12
 SĂLCIOARA9.92
 ŞELARU1.73
 SLOBOZIA MOARĂ5.05
 ŞOTÂNGA5.97
 TĂRTĂŞEŞTI7.06
 TĂTĂRANI6.57
 ULIEŞTI12.11
 ULMI8.01
 VĂCĂREŞTI2.94
 VALEA LUNGĂ6.31
 VALEA MARE9.53
 VĂLENI-DÂMBOVIŢA2.09
 VÂRFURI3.34
 VIŞINA2.29
 VIŞINEŞTI3.49
 VLĂDENI7.73
 VOINEŞTI7.09
 VULCANA-BĂI6.86
 VULCANA-PANDELE7.06