Vă informez, pe această cale, de stadiul demersurilor pe care le-am întreprins până acum, pentru înființarea unui spital nou în orașul nostru:
– În data de 28.08/2020 am emis Nota de fundamentare privind înființarea Spitalului Orășenesc Titu nr. 11547/28.08.2020, avizată favorabil de DSP Dâmbovița
– Nota de fundamentare pentru înființarea spitalului a fost depusă la Cabinetul Ministrului Sănătății cu nr. de înregistrare 7456/31.08.2020
– Am solicitat Ministerului Fondurilor Europene să ne comunice sursa de finanțare pentru spital, prin adresa nr. 12163/09.09.2020
– Am primit adresa Ministerului Fondurilor Europene în data de 16.09.2020, prin care ni s-au comunicat sursele de finanțare aferente perioadei 2021-2027, de care putem beneficia pentru înființarea spitalului
– În data de 18.09.2020 am primit Avizul de principiu al Ministerului Sănătății pentru înființarea unui nou spital la Titu.
Vă atașez toate aceste documente.
În continuare, vom întocmi studiul de fezabilitate pentru spital, iar apoi vom depune proiectul când se vor deshide liniile de finanțare din fonduri europene, comunicate de ministerul de resort. În scurt timp, vom avea și terenul necesar de 20.000 de metri pătrați, în zona Titu Nou, pe care Primăria Titu îl va obține prin donație.
Așadar, am făcut tot ce a ținut de mine și de aparatul primăriei pentru ca acest proiect să devină realitate. Sperăm ca toate demersurile să se concretizeze și orașul Titu să aibă un spital nou de care are atâta nevoie!


Cu stimă,
Traian Niculae,
Primarul Orașului Titu