ADMITERE  2020 CLASA A  V – A  PROFIL SPORTIV

 SPECIALIZAREA  ÎNOT

Susţinerea probelor de admitere în clasa a V-a pentru anul şcolar 2020-2021 în vederea realizării noilor formaţiuni de studiu se realizează la nivelul unitaţilor de învăţământ care organizează aceste testări, cu respectarea prevederilor:

 • Perioada de susţinere a probelor pentru admiterea in clasa a V-a în anul şcolar 2020-2021 este 26-30 iunie 2020;
 • Probele de admitere in clasa a V-a se organizează şi se desfaşoara cu respectarea şi aplicarea normelor igienico-sanitare  şi de siguranţa;

 • Probele de admitere in clasa a V-a se susţin în conformitate cu regulamentul/procedura operatională privind organizarea şi desfaşurarea probei de admitere in clasa a V-a, elaborat/e la nivelul unităţii de învăţământ care organizează examinarea elevilor  înscrişi.

ADMITERE CLASA a-IX-a –PROFIL SPORTIV-SPECIALIZAREA INOT

AN SCOLAR 2020-2021

              Admiterea elevilor la clasa a-IX-a, profil sportiv, pentru anul scolar 2020-2021 se desfasoara conform urmatoarelor prevederi:

 1. Inscrierea elevilor pentru admitere la clasele cu program sportiv este conditionata de:
 • Existenta avizului medical, cu specificatia ,,APT pentru efort fizic/Clinic sanatos,,  favorabil practicarii disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucratoare inainte de inscriere( conditie eliminatorie)
 • Existent unui document, din cele mentionate mai jos, care sa ateste ca elevul practica organizat, de cel putin 1 an calendaristic, disciplina sportiva  pentru care se constituie clasa  (conditie eliminatorie):
 • Carnet de legitimare sportiv (legitimatie de sportiv);
 • Adeverinta de la clubul sportiv/asociatia sportiva sau de la unitatea de invatamant ca practica organizat disciplina sportive de cel putin un an calendaristic;
 • Adeverinta de la unitatea de invatamant ca a participat, in unul din ultimii doi ani scolari, dupa caz, la etapele judetene/zonale/regionale sau nationale ale competitiilor organizate in cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar;
 • Adeverinta ( document original/scanat)  de la unitatea de invatamant gimnazial absolvita cu media generala la disciplina educatie fizica din clasele V-VIII, calculate  ca media aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire(conditie eliminatorie);
 •  Pot fi admisi la liceele vocationale, la clasele cu program sportive, doar candidatii care au media generala cel putin 7(sapte) la disciplina educatie fizica;
 1. Nota finala la probele de aptitudini (APT) se echivaleaza cu media generala la disciplina educatie fizica din clasele V-VIII;

CALENDAR ADMITERE-PROBE DE APTITUDINI

CLASA a-IX-a, PROFIL SPORTIV, SPECIALIZAREA INOT

 an scolar 2020-2021

2-5 iunie 2020INSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI DIRECT LA UNITATEA DE INVATAMANT LICEAL/GIMNAZIAL SAU PRIN MIJLOACE ELECTRONICE DE COMUNICARE

9-12 iunie 2020DESFASURAREA /ECHIVALAREA PROBELOR DE APTITUDINI

12 iunieCOMUNICAREA REZULTATELOR LA PROBELE DE APTITUDINI