Prezentare proiect:
În cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală II (PNDL II), Primăria Orașului Titu implementează proiectul: ”Construire străzi în zona Titu Nou, Județul Dâmbovița”. Valoarea proiectului pe SEAP a fost în valoare de 5.912.564,07 lei.
Licitația a fost câștigată de SC PORT TRANS S.R.L., după validare s-a semnat contractul de execuție lucrări nr. 10870/12.08.2019 cu valoarea de 5.242.103,65 lei

Proiectul se înscrie între investițiile care contribuie la dezvoltarea infrastructurii sociale si a celei de transport în Orașul Titu.

• Obiectivul general al proiectului “Construire strazi in zona Titu Nou”, Oras Titu, judetul Dambovita îl constituie modernizarea străzilor existente, din zona Titu Nou, situate în Orasul Titu,  județul Dambovita, necesare pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a traficului rutier și pietonal, respectiv pentru facilitatea accesului riveranilor la proprietăți.

• Necesitatea investitiei este și în concordanta cu obiectivul general pentru domeniul transporturilor (conform „Strategiei de dezvolatre a orasului Titu 2014-2020”), și anume asigurarea infrastructurii și serviciilor, ca suport al activitatii economice și sociale pentru îmbunatatirea calitatii vietii pe termen mediu și lung.

• Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției:

• categoria strazii:    III (strazi secundare)

• viteza de proiectare:    20 – 50 km/h

• structura rutiera: mixta

• clasa de importanta: III

 • categoria de importanta: C

Conform proiectului tehnic, strazile vor avea urmatoarele elemente geometrice:

 – Lăţimea părţii carosabile: 7,00 m = 2 x 2,85 + 2 x 0,65 m (rigole carosabile) 

 – Latime spatiu verde stanga – dreapta: 1,00 m;

 – Latime trotuare stanga – dreapta: 2,00 m

Se vor executa următoarele lucrări:

 modernizarea structurii rutiere existente;

 asigurarea continuității scurgerii apelor in lungul străzii;

 semnalizarea corespunzătoare a circulatiei si a locurilor de parcare.

Lucrările de modernizare cuprind următoarele străzi:

Nr crt Denumire strada Lungime [m]
1 Str. Dr. St Stanca 261
2 Str. Grigore Alexandrescu 173
3 Str. Ion Heliade Radulescu 173
4 Str. Iancu Vacarescu + Str. Prof. Stancu Ion 175
5 Str. I. Al. Bratescu Voinesti + Str. Prof. Mihaila Tudor 175
6 Str. Stadionului + Str. Sbl. Cosmin Oprea 912
  TOTAL STRAZI NOI 1869
7 Str. M. Aviator Laurentiu Chiru (existent imbracaminte din beton de ciment) – lucrari de executie rigole si trotuare 178

Structura rutiera a străzilor ce urmează a fi construite:

❖ Geotextil cu rol de filtrare si separare;

❖ 25 cm strat inferior de fundatie din balast;

❖ 15 cm strat de baza din piatra sparta;

❖ 6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22,4;

❖ 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16.

Pentru Strada M. Aviator Laurentiu Chiru (existent imbracaminte din beton de ciment, in stare buna) se propun lucrari de amenajare rigole carosabile, trotuare si accese la proprietati.

Pentru Strada M. Aviator Laurentiu Chiru (existent imbracaminte din beton de ciment, in stare buna) se propun lucrari de amenajare rigole carosabile, trotuare si accese la proprietati. Astfel, se propune urmatorul profil transversal:

Accese la proprietati 

 Se vor amenaja accese la proprietati cu latimea de 5,00m, cu rmatoarea structura rutiera:

❖ Geotextil cu rol de filtrare si separare;

❖15 cm strat de fundatie din balast;

❖ 15 cm strat din balast stabilizat cu lianti hidraulici;

❖ 3 cm strat din nisip;

❖ 8 cm pavaj din dale din beton, carosabile 

 Pe strada Sbl. Cosmin Oprea se vor amenja 20 accese la proprietati, ce nu sunt figurate in planul de situatie. Intrucat, la faza intocmirii proiectului tehnic, nu se cunoaste pozitia exacta a parcelelor, aceste lucrari se vor regasi in listele cu cantitati, iar pozitia exacta va fi stabilta la faza de executie, printr-o dispozitie de santier. 

 Circulatia pietonala

Circulatia pietonala va fi asigurata de trotuarele proiectate pe toate strazile studiate, stanga/dreapta. La intersectii, se va asigura continuitea circulatiei pietonale prin amenajarea trecerilor de pietoni. Pentru asigurarea sigurantei si confortului utilizatorilor, in exploatare, atat la trecerile de pietoni cat si la accesele in curti, se va cobori bordura, astfel incat, partea carosabila sa fie la nivel cu trotuarele propuse, cu o diferentea de max 1,00 cm, conforma detaliilor din plansa nr. DE 1 – Detalii de executie. In dreptul trecerilor de pietoni, rigolele carosabile vor fi acoperite cu placi pereu conform detaliilor din plansa nr. DE 1 – Detalii de executie.

STRUCTURA TROTUAR:

❖ Geotextil cu rol de filtrare si separare;

❖ 10 cm strat de fundatie din balast;

❖ 3 cm strat de egalizare din nisip;

❖ 6 cm pavaj din dale din beton, necarosabile.

 Parcaje   

Pe strada Stadionului de la km 0+264 – 0+352 au fost prevazute 32 locuri de parcare cu dimensiuni 5.00 x 2.50 m. Locurile de parcare sunt amplasate conform plan de situatie, plansa nr. PS2. Structura rutiera a parcajelor propuse este similara cu cea a partii carosabile.   Colectarea şi evacuarea apelor Apele pluviale vor fi colectate in rigolele carosabile, amenajate stanga – dreapta si apoi vor fi dirijate prin intermediul separatorului de hidrocarburi (amplasat pe strada Sbl. Cosmin Oprea la km 0+695 dreapta), catre un canal pluvial existent in zona. Rigola carosabila prefabricata cu placute din beton dublu armate va fi montata pe urmatoarea structura: ❖ 2 cm mortar de poza; ❖ 15 cm fundatie din beton de ciment C8/10; ❖ 10 cm strat din balast.

  Amenajare intersectii existente  

Se vor amenaja intersectiile cu strazile existente, respectand STAS 10144/3-91, conform planurilor de situatie.

Siguranţa circulaţiei

Siguranţa circulaţiei se realizează atât pe perioada de execuţie prin semnalizarea rutieră a punctelor de lucru cât şi pe perioada de exploatare, conform legislaţiei în vigoare.  Pentru asigurarea cerintei de siguranta in exploatare (conform Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare) si desfasurarea in conditii de deplina siguranta a circulatiei rutiere se vor prevedea indicatoarele rutiere si marcajele  rutiere orziontale impuse de regulamentul circulatiei pe drumurile publice și a normelor în vigoare. Vizibilitatea se asigură prin măsurile de semnalizare ce trebuie luate pe timpul exploatării obiectivului. Vor fi semnalizate şi marcate corespunzător: circulaţia auto şi pietonală, dirijarea  fluxurilor în intersecţii  pentru evitarea conflictelor între fluxuri şi respectiv  între  participanţii la trafic . Obiectivul va fi semnalizat şi marcat conform STAS 1848/1 Siguranţa circulaţiei. Indicatoare rutiere. Clasificare simboluri şi amplasare şi STAS 1848/7(M). Siguranţa circulaţiei. Marcaje rutiere.