Informare privind investitia „Construire străzi în zona Titu Nou”
Având în vedere faptul că în zona Titu Nou, zonă nouă de locuințe a orașului Titu, s-au aflat și se află în construcție locuințe în regie proprie pe terenuri atribuite tinerilor gratuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003, sau pe terenuri proprietate personală, construcții cu diferite termene de receptie la terminarea lucrărilor, s-a amânat procedura de achiziție pentru executie lucrări „Construire străzi în zona Titu Nou”, tocmai pentru a da posibilitate gospodăriile noi să poată fi conectate la utilități (apă, canal, gaze naturale, electricitate) deoarece, conform prevederilor legale în domeniu, precum și a faptului că este o investiție realizată cu finanțare de la Guvernul României prin PNDL II, timp de 5 ani nu se mai pot efectua lucrări care să afecteze investiția. 
Conform contractului de finanțare nr. 2585/10.11.2017 încheiat cu MDRAPFE, finanțarea investiției este multianuală, pe o perioadă de 4 ani, în funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație.
Menționăm că la momentul actual, proiectul „Construire străzi în zona Titu Nou” se află în faza de achiziție execuție lucrări, Anunț de participare simplificat SCN1039762, etapa evaluare tehnică a ofertelor. După semnarea contractului de lucrări cu ofertantul declarat câștigător al procedurii simplificate de atribuire a contractului, va fi emis ordinul de începere a lucrărilor.