Avind in vedere -prevederile art.40 alin I din Legea nr.33/2007 privind organizarea si desfaurarea alegerilor pentru Parlamentul European ,cu modificarile si completarile ulterioare -prevederile HG nr.81/20 I 9 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019 In temeiul art.68 alin 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala , republicata ,cu modificarile ulterioare.

Art.l.Se stabilesc pe raza orasului Titu urmatoarele locuri speciale pentru afisajul electoral privind desfasurarea campaniei electorale pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019 ,astfel :

1. zona sediul Primarie oras Titu – panoul amplasat la sediul Primariei oras Titu

2. zona cartier blocuri -panoul amplasat liceului I.C.Visarion

3. zona sat Salcuta -panoul amplasat la scoala Salcuta

4. zona sat Plopu -panoul amplasat sat Plopu

5. zona sat Hagioaica -panoul amplasat in zona bariera CFR

6. zona cartier strazi (Titu Tirg)- panoul amplasat la scoala gimnaziala nr.2 Titu

7. zona sat Fusea -panoul amplasat la scoala Fusea

8. zona Piata Complex Modern -panoul amplasat intcrior Piata Complex Modern

Art.2.Utilizarea locurilor speciale pentru afisaj electoral este permisa partidelor politice, aliantelor electorale ,aliantelor politice care participa la alegeri precum si candidatilor independenti .

Art.3.Este interzisa utilizarea de catre un partid politic ,alianta electorala ,alianta politica sau candidat independent a locurilor speciale de afisaj electoral astfel incit sa impiedice folosirea acestora si de catre un alt partid ,alianta politica ,alianta electorala sau candidat independent .

Pe un panou electoral ,flecare partid politic ,alianta electorala ,alianta electoral sau candidat independent poate aplica un singur afis electoral .

 Art.4.Afisul electoral nu poate depasi dimensiunile de 500 mm x 300 mm, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala 400 mm x250 mm .

Art.5.Afisajul electoral este permis numai in locurile stabilite la art.I din prezenta dispozitie . Art.6.

(1)Sunt interzise afisele electorale care combina culori sau semne grafice astfel incit sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei sau al unui alt stat .

(2) Se interzice afisajul in scop electoral prin aplicarea pe peretii sau pilonii de sustinere a podurilor ,viaductelor ,pe indicatoarele rutiere ,panouri de orientare si informare rutiera activitatile de propaganda electorala nu pot afecta in nici un fel spatiile verzi .

Art.7.Organele de ordine publica ,Politia locala oras Titu sint obligate sa asigure integritatea panourilor si a afiselor electorale . Art.8.Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se obliga partidele politice ,aliantele politice, aliantele electorale ,candidatii independenti care participa la alegerile membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019 ,Politia Locala ,Politia oras Titu ,iar secretarul pentru comunicare.