Titlu proiect:

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A LICEULUI TEORETIC „I.C. VISSARION”, ORAS TITU Numele

Beneficiarului:

Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Titu

Axa/Prioritate de Investiții:

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice

Autoritatea de Management:

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organismul Intermediar:

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Valoarea totală a proiectului:

este de 7.901.385,74 lei, din care finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 5.363.037,62 lei (finanțare nerambursabilă din FEDR – 85,00% și din bugetul național – 13,00%), valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului în sumă de 109.449,75 lei, iar valoarea neeligibilă 2.428.898,37 lei

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea eficienței energetice într-o clădire a Liceului Teoretic Iancu C. Vissarion din Orașul Titu, ca urmare a realizării măsurilor de creștere a eficienței energetice prevăzute în proiect, în termen de 5 ani de la finalizarea investiției.

Obiective specifice ale proiectului:

Obiectivul specific nr. 1:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră într-o clădire a Liceului Teoretic Iancu C. Vissarion din Orașul Titu, de la 156,94 echivalent tone de CO2 la 45,27 echivalent tone de CO2, ca urmare a realizării măsurilor de creștere a eficienței energetice prevăzute în proiect, în termen de 5 ani de la finalizarea investiției.

Obiectivul specific nr. 2:

Scăderea consumului anual de energie primară într-o clădire a Liceului Teoretic Iancu C. Vissarion din Orașul Titu, de la 937.717 kWh/an la 309.339 kWh/an, ca urmare a realizării măsurilor de creștere a eficienței energetice prevăzute în proiect, în termen de 5 ani de la finalizarea investiției

Obiectivul specific nr. 3:

Crearea, în perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023, pentru o clădire a Liceului Teoretic Iancu C. Vissarion din Orașul Titu, a condițiilor pentru obținerea avizului ISU și pentru asigurarea îndeplinirii cerințelor fundamentale de securitate la incendiu, ca urmare a realizării măsurilor prevăzute în proiect.

Durata de implementare:

55 luni (între 01.04.2017 și 31.10.2021)

Locul de implementare:

Oraș Titu, str. I. C. Vissarion, nr. 49, Județ Dâmbovița

Cod SMIS:

118389