În atenția locuitorilor orașului Titu

Privitor la procedura de bransare și racordare la retelele de apa și canal

Primaria orasului Titu, are prevazut în Programul de investitii pe anul 2018, executie lucrări de modernizare a drumurilor și trotuarelor aflate pe raza orașului. Aceste lucrări, pot fi efectuate numai după executarea bransamentelor necesare și a racordurilor la reteaua de apa/canal.
Deasemenea, Primaria vine în sprijinul locuitorilor orașului Titu, prin executarea gratuita de extinderi la retelele de apa/canal, efectuarea de bransamente pana la limita de proprietate, precum și dotarea cu cămin prevazut cu apometru. Executara acestora, după lucrările de modernizare a drumurilor și trotuarelor, este interzisă conform legii pe o perioada de 5 ani.

Privitor la conditiile de realizare a bransamentelor S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE aduce la cunoștința potentialilor beneficiari urmatoarele prevederi:

1. Taxele percepute de Compania de Apa sunt:
– Aviz principiu- 54 RON
– Aviz definitiv de bransare apa- 81 RON
– Aviz definitiv de racordare canalizare – 48 RON
– Taxa sigilare apometru- 24 RON
– Taxa autorizație bransament apa – 13 RON
– Taxa autorizație racord canalizare – 13 RON.

2. Persoanele fizice sau juridice care doresc racordarea la reteaua de colectare și transport a apelor uzate menajere prin sistem vacuumatic trebuie sa aibă un cămin de canalizare în interiorul gospodariei prevazut cu sita de reținere a particulelor în suspensii mari, care ar putea bloca pompa de vacuum din căminul de racord stradal. Racordul la reteaua de canalizare este legătura dintre căminul de canalizare din incinta gospodariei și căminul stradal al sistemului vacuumatic.

3. Lucrările de bransamente apa/sau canalalizare se pot executa în regie proprie cu conditia ca, înainte de astuparea santurilor de pozare a conductelor, sa solicite verificarea obligatorie a lucrarilor și intocmirea proceselor verbale de recepție la terminarea lucrarilor de către reprezentantul SC. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA,

4. Utilizatorii care sunt deja bransati la reteaua de apa și doresc bransarea la reteaua de canalizare trebuie sa aibă achitate la zi contravaloarea facturilor emise. Cei care au sursa proprie de apa (hidrofor/put) sunt obligați sa monteze pe acestea contoare de apa omologate, agrementate metrologic și sigilate cu sigilii tip CATD pentru inregistrarea și facturarea cantitatii de apa deversata în reteaua de canalizare. Mentionam ca acest lucru este obligatoriu pentru acordarea avizelor sus mentionate.

5 Schita racordare – canalizare ( prevazuta în anexa )

AVAND IN VEDERE CELE ARATATE, PRIMARIA ORASULUI TITU, SUSTINE GRATUIT REALIZAREA TUTUROR LUCRARILOR DE RACORDARE LA RETELELE DE APA SI CANAL, INCLUSIV MONTAREA CAMINULUI PREVAZUT CU APOMETRU PANA LA LIMITA DE PROPRIETATE.

Scanned-Document-1-724x1024
hjScanned-Document-2-724x1024