În perioada 22.05.2017-16.06.2017 are loc prima etapă de înscriere în învățământul preșcolar a  copiilor pe  locurilor  rămase libere după etapa  de reînscriere în grădinițe .

La finalizarea etapei de reînscriere în grădinițe (8.05.2017 -19.05.2017) situația locurilor rămase libere este următoarea:

Grădinița Grupa Număr locuri conform planului  de școlarizare Număr locuri ocupate Nr locuri disponibile
Grădinița cu Program Normal  Nr. 1 Titu Grupa mare 25 17 8
Grupa mijlocie 25 22 3
Grupa mică 19 0 19
Grădinița cu Program Prelungit  Nr. 2 Titu Grupa mare 20 20 0
Grupa mijlocie 40 40 0
Grupa mică 20 3 17
Grădinița cu Program Normal Sălcuța

( o grupă mixtă)

Grupa mare 10 10 0
Grupa mijlocie 9 9 0
Grupa mică 9 0 9

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea  descrescãtoare a grupelor de vârstă,  respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr.152/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 3 ani.

În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învăţământul preşcolar, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi  aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice .

 

Este important ca dosarul de înscriere să conțină:

  1. – documente care sunt necesare pentru aplicarea criteriilor generale de departajare:
  2. a) documente care dovedesc că este  orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi);
  3. b) documente care dovedesc că este orfan de un singur părinte;
  4. c) documente care dovedesc existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat / înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă;
  5. d) certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.
  1. – documente care sunt necesare pentru aplicarea criteriilor specifice elaborate de unitatea de învățământ și avizate de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, dacă numărul de cereri este în continuare mai mare decât numărul de locuri :
  2. documente care dovedesc  că  domiciliul părinților este  în circumscripția grădiniței;
  3. documente care dovedesc  că  sunt încredințați în mod legal pentru îngrijire și supraveghere bunicilor sau altor persoane, cu domiciliul în circumscripția grădiniței.

Până la această dată, 24.05.2017 au fost primite  un număr de 19  solicitări  pentru Grădinița cu Program Prelungit  Nr. 2 Titu,  15 pentru Grădinița cu Program Normal  Nr. 1 Titu și 3 pentru  grupa mixtă  de la Grădinița cu Program Normal Sălcuța.

IoanaVoicu-240x300

Director,

Prof. VOICU Ioana Iuliana